Mida me teeme

Laste võimekusest lähtuvalt püüame neid arendada võimalikult iseseisvaks. Nii kasvavad lapsed ja noored perelähedastes tingimustes, osaledes vastavalt võimekusele nii toiduvalmistamises, koristustöödes ning muudes majapidamistöödes.

Oma kasvukeskkonna oleme loonud üsna innovaatilise ja kaasaegse. Tegutseme 6-s majas, millest 5 valmisid 2012. aasta kevadel. Majad on sisustatud modernse tehnikaga ning mõeldud kasutamiseks ka liikumispuudega kasvandikele. 2013. aasta juunis valmis peahoone, milles tegutseb Haapsalu Viigi kooli toimetuleku- ja hooldusklassid. Samuti osutame uues hoones puuetega laste lapsehoiuteenust. Peahoones asuvad ka keskuse administratsiooni töörumid.

Tegevuste organiseerimiselt oleme ettevõtlikud ka kohapeal. Meie majas töötab tegevusjuhendaja, kes lisaks kasvatajate poolt korraldatud ettevõtmistele aitab lastel arendada käelist ja loomingulist tegevust. Samuti on meil majas huvijuht, kes korraldab regulaarselt põnevaid üritusi ja väljasõite.