testMis on Haapsalu Hoolekandekeskus?

SA Haapsalu Hoolekandekeskus on 1. mail 2012. aastal Haapsalu Lastekodu ja Palivere asenduskodu liitmisel moodustunud asutus.
Pikaajaliste kogemuste põhjal pakume asenduskoduteenust lastele ning ööpäevaringset erihooldus- ja toetatud elamise teenust täiskasvanutele. Hetkel oleme koduks 37-le lapsele ning 15-le noorele.EL_Sotsiaalfond_horisontaalne