testMis on Haapsalu Hoolekandekeskus?

SA Haapsalu Hoolekandekeskus on 1. mail 2012. aastal Haapsalu Lastekodu ja Palivere asenduskodu liitmisel moodustunud asutus.
Pikaajaliste kogemuste põhjal pakume asendushooldusteenust lastele ning ööpäevaringset erihoolekande-, kogukonna- ja toetatud elamise teenust täiskasvanutele. Hetkel oleme koduks 27-le lapsele ning 15-le noorele.

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

 

 

Missioon

Meie missioon on luua lastele ja noortele turvaline elukeskkond ning pakkuda vajaduspõhiseid teenuseid erivajadustega inimestele ja nende peredele

Visioon

Meie visioon on olla kaasaegne ja arenev hoolekandeasutus

Põhiväärtused 

Koostöö – tegutseme ühise eesmärgi nimel, arvestame ja mõistame üksteist

Usaldus – oleme ausad ja austame üksteist

Hoolivus – märkame ja aitame inimesi enda kõrval

Positiivsus – keskendume heale, tunnustame ja oleme rõõmsameelsed